ÇALIŞMALARIMIZ

Kamusal Lobicilik & Aydınlatma

Genel olarak halkı, Gaziantep’in gelişimini, doğayı, çevreyi koruma amaçlı olarak; idare, halk, medya nezdinde aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak, taleplerde bulunmak.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümün Gaziantep için büyük bir fırsat olduğuna inanan, derneğimiz; bu konuda bilgi ve yardım ihtiyacı duyan kişi ve kurumlara Hukuki, mimari ve idari açıdan en doğru bilgisi sunmayı hedeflemektedir.

Mevzuat Taraması & Yorumlanması

Kişi ve kurumların istedikleri konuda mevzuat, Yargı kararı ve uygulama taraması yapılarak dosya ve rapor oluşturmak.

Sosyal Bilgilendirme

Yazılı ve Görsel medyada genel kamuyu ilgilendiren konularda, bilgilendirici, toplumun ufkunu açacak çalışma ve açıklamalar yapılarak, kamusal, bedelsiz sosyal fayda sağlamak.

Seminer, Konferanslar, Eğitimler

Genel olarak halkı ve sektörün unsurlarını bilgilendiren ve eğiten seminerler, gayrimenkulün değişik alanlarındaki şirketleri, kurumları doğru yönlendirecek eğitim seminerleri, brifingler, işbirliği ve konferanslar düzenlemek.

Sertifika Eğitimleri

Üniversitelerin hukuk, mühendislik, çevre gibi bölümleri ile işbirliği sağlanması.

Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku alanında, belediyeler veya başka kamusal kurumlar, dernekler, vakıflar, şirketler, kişilere istedikleri alanda danışmanlık yapmak.

Yayınlar

Gayrimenkulün değişik alanlarında üyelerimiz olan uzmanların çalışmalarının derlendiği yayınlar yayınlamak.


GGHD'nin Çalışmalarından & Yayınlarından Faydalanabilecekler;