GGHD KİMDİR?

Gayrimenkul çok eski zamanlardan bu yana en güvenilir ve değerli yatırım aracı olarak görülmüştür. Gayrimenkul gerek arsa gerek tarla gerek konut olarak; barınma ihtiyacının yanında, insanların birikimlerini değerlendirmek için başvurdukları en güvenilir yatırım aracı olmuştur.

Gayrimenkul sektörü, kendisine bağlı iki yüzden fazla sektöre etki ederek ekonominin lokomotifi durumundadır.

Türkiye ortalamasında Gayrimenkul sektörü, ortalamanın üzerinde; istihdam sağlayan, vergi veren, üreten dinamik bir sektördür.

Türkiye’de diğer birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul alanında da Gaziantep ortalamanın çok üzerinde büyüme ve gelişme göstermiştir.

Ev ve arsa fiyatlarının hızla yükseldiği Gaziantep, yatırımcılara ciddi paralar kazandırmış ve ‘"taşı toprağı altın şehir" sözü Gaziantep’te gerçeğe dönüşmüştür.

Kentsel dönüşüm projelerinin de en yoğun şekilde uygulama alanında bulduğu şehirlerin başında Gaziantep gelmektedir. Kentsel dönüşüm gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelişimi için yeni ve önü açık bir unsurdur. Gaziantep genelinde Şahinbey ilçesi ağırlıklı olmak üzere 32 mahalle Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, bir kısım mahallelerde projeler tamamlanmış, bir kısmında ise halen devam etmektedir.

Bu kadar büyük ve içerisinde çok sayıda konu ve unsuru barındıran Gayrimenkul hukuku alanında çok sayıda kanun ve buna ek olarak tüzükler, yönetmelikler, Belediye uygulamaları, Danıştay ve Yargıtay kararları yer almakta. Kamu kurumları, adliyeler, hazine, belediyeler, özel kuruluşlar, üniversiteler, inşaat şirketleri, özel girişimciler ve gayrimenkul sahipleri bu karmakarışık ortamda, çoğu kez el yordamı ile işlerini yapmaya çalışıyorlar. Deyim yerindeyse; herkesin kendi dünyasının ayrı bir gayrimenkul uygulaması var ve diğerinin alanını bilmiyor, bu yüzden de en güvenilir olması gereken mülkiyet hakkı çoğu zaman deliniyor, anlamsız kalıyor. Gaziantep ve ülke genelinde sektörel bilginin artışına karşın, gayrimenkul hukukuyla ilgili pratik bilgi kaynakları yok denecek kadar az Bu kadar önemli bir alanda; kamunun, akademisyenlerin, özel kuruluşların, hukukçuların, uygulamacıların, araştırmacıların bilgi birikimini bir araya getirip, kamuya, kullanıcıya, uygulamacıya sunan sivil bir kurum da yok.

Gaziantep Gayrimenkul Hukuku Derneği bu fonksiyonu yerine getirmek; Sektördeki tüm unsurların birbirlerine katkısını sağlamak gerek Gayrimenkul hukuku alanındaki unsurlara, gerek en kutsal haklardan birisi olan mülkiyet hakkı konusunda vatandaşlara katkı sağlamak için; Gayrimenkul alanında; hukuk, inşaat, mimari, emlak, tapu, belediye, finans gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi kişi ve kuruluşları bir araya getirmeyi hedefledik.


GGHD'nin Çalışmalarından & Yayınlarından Faydalanabilecekler;